Forsiden   Pirke   Wobler   Blink   Spinner   Ønskeliste   Wishlist   Historie   Dansk Englis Tysk

Historie.

Køb af denne unikke Test Wobler.
Jeg har købt denne blå Test Wobler af en der har arbejdet i Munkebo hvor Jørgen Taksøe-Jensen fik produceret formen til Test Woblerne. Der skulle mange tilretninger til før den var tilfredsstillende for Jørgen. Da den var færdig og Jørgen havde godkendt den, blev Test woblerne sat i produktion, som han senere gav gratis til de personer der ville være test fisker for ham. Jørgen vendte tilbage til firmaet med en hånd fuld Test Wobler på UNIVERSAL pap, en af hver farve.

Jeg var så heldige at blive kontaktet en der havde været med til at fremstille formen, han havde set vi søgte wobler og kontaktede mig, han havde haft den liggende i en skuffe siden sidst i 70erne.
De andre wobler firmaet fik er desværre gået til og kan ikke fremskaffes,
vi var heldige at kunne købe denne til vores samling.

JENSEN Fiskeredskaber – Jørgen Taksøe-Jensen.
Af Flemming Lundberg Petersen.

Det vil være kronisk umuligt på få sider at beskrive og forsøge synliggørelse af alt det, personen Jørgen Taksøe-Jensen stod for, filosoferende om og udviklede i sin tid som grejproducent under det velkendte navn JENSEN Fiskeredskaber. Jørgen var i sin filosofi og grejfremstilling heller ikke en hr. hvem som helst der blot massefremstillede med profit for øje, thi det med penge opfattede han som et ”nødvendigt onde” for at få tingene till at hænge sammen – men hans hele sjæl og hjerte bankede for udvikling, design og kvalitet, hvor virkelig mange af hans kreationer på grejområdet var og er geniale og sjældent velgennemtænkte, så jeg vil tillade mig at kalde Jørgen for en sand kunstner på sit felt.

Trods sin opvækst i et – skal vi kalde det – juridisk miljø, da faderen var landsdommer, var det ikke den vej, Jørgen valgte, da hans kreative evner og livsopfattelse trak i anden retning, hvor han blandt forskellige studier endte med kunsthåndværkerskolen på industriel design, hvilket så gav en god ballast i hans videre færd. Allerede som 12-årig var han i avisen med flot geddefangst, da han var en meget ivrig søfisker, hvor ikke alene det at fiske, men hvordan man lokkede fiskene til bid optog ham meget. Man kan sige, at hans filosofi meget gik på skismaet imitation kontra provokation – noget der så også senere ganske tydeligt fremgår af de mangeartede kunstagn, han udviklede og bragte i produktion.

I den forbindelse kan nævnes, at det let drejede sig om en omkostning på Kr. 200.000-250.000 at fremstille et nyt agn, da intet i Jørgens produktion blev overladt til tilfældighederne, det være sig materialet, fremstillingen samt en grundig testning, inden det sattes i endelig produktion. Det er sikkert mange der har været med at teste Jørgens agn gennem tiderne, da Jørgen som oftest samlede et stort hold lystfiskere i ind- og udland, som fik den første prøveproduktion til testning efter alle kunstens regler, hvor han så efterfølgende indhentede disses erfaringer og bedømmelser af det testede. I den forbindelse var han også meget skarpsindig og gennemskuede de personer, som blot var interesserede i gratis agn, hvilke blev fravalgt og deres ”test” udeladt i den endelige analyse og bedømmelse.

Det man også skal bemærke sig om Jørgen er, at udover at være en meget dygtig fisker med spinnergrejet, så var han alt overskyggende lystfiskeinteresse tørfluefiskeriet, hvilket han meget ivrigt dyrkede i nordnorsk og nordsvenske elve, vel at mærke på bedste ”indianer maner” med telt og grej på ryggen og de lange vandringer til fjelds. I øvrigt var det i den forbindelse Jørgen fandt sin lige så kreative og søde hustru Anne-Grete i Kirkenes. I denne første lille artikel om Jørgen Taksøe-Jensen kan så beskues én af hans absolut første agn-kreationer, hvor hans tankesæt var i området imitation. Han fremstillede ganske få af denne karusse wobler, hvorfor han også kaldte den Karussen, allerede da sirligt og velproportioneret håndarbejde, som aldrig kom i egentligt produktion, kun ganske få til eget og venners brug. Jørgen har berettet, at han på denne har haft sit livs største gedde ved bådkanten, hvor så linen brød – men den viste sit værd!

En produktion ville være alt for kompliceret efter datidens forhold i slut 50érne. Dog blev karussen påført skriften ”JENSEN” på bugen, for skulle han engang producere lystfiskeagn, skulle det være under navnet JENSEN, så kimen var lagt til den senere så betydelige og banebrydende produktion i JENSEN Fiskeredskaber, Danmark.

Af Flemming Lundberg Petersen.

Billedet er af Sport Dres fra ca 1993, da de lå på Frederikssundsvej 31. Her ses Jensen logoet på facaden.

Billedet er venligst udlånt af Kris fra Sport Dres. Frederikssundsvej 50, 2400 København NV. Tlf. 38884648. www.fiskegrej.dk

©Jensengrej.dk - Jan Nielsen - 2630 Taastrup - Denmark - Kontakt os